certifications

BGA

Technologische voorsprong

Wijn zijn niet de enigen die vinden dat ons Welsh lamsvlees zo speciaal is…

De Europese Commissie erkende de link tussen de unieke natuurlijke omgeving en het Welsh lamsvlees. In 2003 ontving het lamsvlees uit Wales het BGA-statuut.

Het BGA-certificaat geeft de consumenten de garantie dat lammeren enkel kunnen worden verkocht als Welsh lamsvlees als ze geboren en gefokt zijn in Wales, volledig traceerbaar zijn en geslacht werden in door HCC goedgekeurde slachthuizen.

Door het BGA-logo te gebruiken, kunnen onze lamsvleesproducenten hun producten onderscheiden op de markt. De BGA-aanduiding van Welsh lamsvlees biedt een bijzondere erkenning in Europa. Dit heeft een positieve impact op de verkoop.

HCC heeft een onafhankelijk inspectieorgaan aangesteld om toezicht te houden op het naleven van de vastgelegde standaarden en het gebruik van de BGA-label.

Een vraag of opmerking?

WELSH LAMB - GREEN SEED BELGIUM
Nieuwelaan, 119 1853 Strombeek-Bever, België

+32 2 740 09 60
info@greenseedgroup.be