Tradition Och Miljö

Walesiska jordbruksmetoder bygger på tanken, att om man värnar om miljön, kommer miljön att värna om dig. Århundraden av bärkraftiga odlingsmetoder har etablerat Wales som en erkänd producent av högkvalitativt lammkött. Lammen har vuxit upp i det frodiga landskapet och vandrat fritt i naturliga, gröna miljöer. Där har de även fått omsorg, skötsel och omvårdnad av lokala bönder.

Redan vid födseln, märks och registreras lammen. På så sätt kan de spåras under alla faser av produktionsprocessen. Denna registrering innebär även att alla lamm kan spåras från butiken i Sverige till jordbruket i Wales. Med traditionella arbetsmetoder och ett miljövänligt jordbruk, bidrar därmed de lokala bönderna till att skydda den vackra walesiska naturen och bibehålla produktionen av kvalitetsmat.