certifications

Clwb Cigyddion

Croeso i'r Clwb Cigyddion

Cefnogi ein cigyddion sy'n dewis Cig Oen Cymreig PGI a Chig Eidion Cymreig PGI

Gyda dros 200 o aelodau ledled Prydain Fawr, mae yna lawer o fuddion i fod yn aelod o Glwb y Cigydd. Am ddim i ymuno, mae aelodau’n elwa o’n hymgyrchoedd marchnata cenedlaethol ac yn derbyn pwynt gwerthu tymhorol i wella eu harddangosfeydd, cyngor labelu, cysylltiadau a rhwydwaith, cefnogi gweithgaredd cysylltiadau cyhoeddus a gwahoddiadau i ddigwyddiadau unigryw.

Ydych yn aelod? Mewngofnodwch yma.

Deuneydd Man-werthu a Lawrlwythiadau Am Ddim

Pan ymunwch â Chlwb y Cigyddion, byddwch yn derbyn POS wedi’u brandio i helpu gyda’ch hyrwyddiadau gwerthu fel trywanwyr cig, tagiau, labeli a thaflenni ffeithiau. Gallwch hefyd lawrlwytho deunydd addysgiadol a delweddaeth ar gyfer eich gwefan a’ch sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Ymunwch â'r Clwb Cigyddion

Pwy gall ymuno?

Mae’r Clwb Cigyddion yn agored i fanwerthwyr a all brofi eu bod yn gwerthu Cig Oen Cymreig PGI neu Gig Eidion Cymreig PGI o ffynonellau gan gyflenwyr sydd wedi’u hardystio’n annibynnol. Dim ond wedyn y gallant ddefnyddio logo a nodau masnach Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI) chwaethus.

Deunydd Man-Werthu Tymhorol Am Ddim

Gall aelodau o Glwb y Cigyddion ddewis derbyn citiau POS tymhorol yn awtomatig. Mae’r citiau hyn yn cynnwys llyfrynnau ryseitiau a chanllawiau torri cig i’w rhoi i gwsmeriaid, ynghyd â deunyddiau hyrwyddo gan gynnwys posteri, sticeri ac eitemau eraill.

Archebwch POS ychwanegol

Buddion y Clwb Cigyddion