Ymunwch â’r Clwb Cigyddion

Ymunwch â'r Clwb Cigyddion

Ydych chi’n gigydd ac eisiau gwerthu Cig Oen Cymreig PGI a Chig Eidion Cymreig PGI? Hoffech chi allu hyrwyddo’r logo PGI chwaethus i’ch cwsmeriaid ochr yn ochr â’ch cynhyrchion? Dim problem!

Ymunwch â Chlwb y Cigyddion heddiw. Yn syml, cofrestrwch a chwblhewch y ffurflen Datganiad Clwb Cigyddion isod.

Ffurflen Gofrestru'r Clwb Cigyddion

Cofrestrwch gan ddefnyddio’r ffurflen a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi unwaith y byddwn wedi gwirio’ch gwybodaeth ac wedi sefydlu cyfrif ar eich cyfer.

Hybu Cig Cymru
Tŷ Rheidol, Parc Merlin, Aberystwyth, SY23 3FF

00441970 625 050
info@hybucig.cymru

    Your Details

    Your Address

    Sign-up]