certifications

Cigyddion

Mae ymchwil diweddar wedi amlygu bod gwerth gwirioneddol mewn gwerthu Cig Oen Cymru, yn ogystal â labelu’n glir. Mae gan siopwyr gysylltiad cryf rhwng Cymru a chig oen ac yn credu bod gan Gig Oen Cymru enw da iawn am ansawdd. Yn hollbwysig i fanwerthwyr, trwy ddefnyddio’r logos PGI/GI, mae gan ein cynhyrchwyr cig oen a chig eidion yr hawl unigryw i wahaniaethu rhwng eu cynnyrch a rhai cystadleuwyr yn y farchnad. Gall HCC gefnogi cigyddion annibynnol trwy ein Clwb Cigyddion pwrpasol ar-lein. Cliciwch ar y ddolen isod i ddarganfod mwy.

Ewch i'r Clwb Cigyddion