Y Ffordd Gymreig

Y Ffordd Gymreig o Ffermio

Blas, cynaliadwyedd, iechyd a maeth sydd wrth wraidd stori Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru. Mae ein ffermwyr yn cael eu cydnabod am ansawdd eu cynnyrch ac wedi defnyddio dulliau traddodiadol mewn amgylchedd unigryw ers canrifoedd. Daw dibynadwyedd, ansawdd a blas yn rhan annatod o’n harlwy Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru a fagwyd yn gynaliadwy.