certifications

Adwerthwyr

Mae HCC wedi datblygu hunaniaeth brand cryf ar gyfer brandiau Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru. Mae’r brandiau hyn yn cael eu parchu’n fawr gan ddefnyddwyr heddiw ac yn darparu ar draws ysgogwyr prynu allweddol gan gynnwys blas, arferion ffermio dibynadwy ac arferion ecogyfeillgar. Mae’r label PGI/GI ochr yn ochr â logos Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru yn atgoffa siopwyr o’u gwerthoedd brand unigryw, gan ganiatáu i chi eu gwerthu fel cynnyrch premiwm.

Sut gallwn ni eich helpu chi

Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o fanwerthwyr i gefnogi brandiau Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru mewn amrywiaeth o ffyrdd. Gallwn weithio gyda chi ar draws ymgyrchoedd thematig trwy gydol y flwyddyn, neu ddarparu cefnogaeth arddangosfeydd yn y siop i hyrwyddo’r brand. Ar ben hynny, mae sesiynau blasu neu mynychu digwyddiadau neu gynadleddau i gyd yn ffyrdd o gefnogaeth posibl i ni eu harchwilio.

Gall manwerthwyr sy’n stocio’r brandiau Cymreig hefyd elwa o ymgyrch defnyddwyr cwbl integredig HCC; i gynnwys marchnata digidol, y wasg a chysylltiadau cyhoeddus, llysgenhadon brand a marchnata dylanwadwyr, yn ogystal â hysbysebu ar y teledu.

Cysylltwch heddiw i drafod cynllun wedi’i deilwra ar eich cyfer chi a’ch anghenion busnes.